WSPARCIE 
DLA KOMERCJI

​WSPARCIE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


„Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić coś.
I nie mogę odnieść porażki w robieniu tego czegoś, co mogę zrobić.” ​
- Helen Keller

O firmie


  BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWNE FUNKCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI.

Nasze doświadczenie, uczciwość oraz profesjonalizm gwarantuje rzetelne podejście do tematu.  Zawsze dokładnie analizujemy wszystkie koszty, by osiągać optymalny dla każdego klienta poziom usług. 

 DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

Nasi obecni klienci polecają nasze usługi ze względu na indywidualne podejście do każdego przypadku i czas, który poświęcamy, by usługi, które świadczymy zawsze były na jak największym poziomie.

Usługi  

Proponujemy swoje usługi, stawiamy na uczciwość i profesjonalizm
z indywidualnym podejściem do każdego właściciela lokalu, starając się zrozumieć potrzeby. Ideą jest rzetelność i optymalizacja kosztów nieruchomości.

W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, kieruję się zasadą ochrony interesów Właścicieli lokali oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.

  

     

Standardy pracy:
 

PROFESJONALIZM
prowadzimy profesjonalne zarządzanie nieruchomością wspólną, oparte na najwyższych standardach zawodowych
i etycznych.

 

PATRNERSTWO
pełnimy rolę partnera i doradcy wspólnot mieszkaniowych oferując usługi o najwyższym standardzie jakościowym.

WIARYGODNOŚĆ
zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

INDYWIDUALIZM
każda wspólnota mieszkaniowa jest inna, każdą traktujemy indywidualnie, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, by jak najlepiej jej służyć.

BEZPIECZEŃSTWO 
zarządzane przez nas nieruchomości są ubezpieczone, my także jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku
z działalnością zawodową.