Powierzenie zarządu

 

Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną profesjonaliście zasadne jest szczególnie w następujących sytuacjach:

  • oddanie do użytkowania nowego budynku - deweloper, którego celem istnienia jest wybudowanie budynków, a następnie wyodrębnienie
    i sprzedaż lokali, zazwyczaj nie posiada kompetentnego zespołu wyspecjalizowanego
    w zarządzaniu nieruchomościami. 
  • Właściciele lokali, w początkowym okresie, skoncentrowani są raczej na sprawach swojego lokalu, dopiero później przychodzi czas na wspólne sprawy. Na tym etapie podejmujemy się wykonania m.in. następujących czynności:

       -  udział w odbiorze Nieruchomości,
  - inwentaryzacja urządzeń pomiarowych, spisanie stanu liczników, weryfikacja taryfy stosowanej przy rozliczaniu kosztów zużycia energii elektrycznej (zmiana z taryfy budowlanej na G11),
     - przyjęcie do przechowania dokumentacji technicznej Nieruchomości wraz z weryfikacją jej kompletności,
   - zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami użytkowania i gwarancji poszczególnych materiałów, urządzeń i instalacji 

  • brak chętnych osób do sprawowania zarządu bezpośredniego - najczęściej zarząd bezpośredni sprawowany jest przez osoby wybrane z grona właścicieli lokali. Nie zawsze jednak udaje się znaleźć chętnych, którzy zechcą poświęcić swój czas i zaangażować się w realizację spraw Wspólnoty.
  • trudności z podejmowaniem decyzji - wynikające np. z animozji pomiędzy właścicielami, brakiem kompetencji zarządczych czy brakiem wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej związanej z zarządzaniem nieruchomościami.