Zarządzanie nieruchomościami Ursynów

Oferujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. Ursynów jest dzielnicą, w której pracuje nasz licencjonowany administrator budynkiem lub całym kompleksem budynków. Pracujemy zarówno na tzw. Wysokim Ursynowie (północna, południowa i wschodnia część dzielnicy z wysoką zabudową mieszkaniową), jak i na Zielonym Ursynowie (zachodnia część usytuowana wzdłuż ul. Puławskiej z zabudową jednorodzinną).

 

Swoje działania opieramy o zasady etyki zawodowej oraz wypracowane procedury wewnętrzne, które ułatwiają sprawną obsługę mieszkańców i reprezentowanie interesów właściciela nieruchomości. Obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatnych właścicieli nieruchomości. Polecamy bezpieczne administrowanie osiedlem domków jednorodzinnych, pojedynczymi obiektami deweloperskimi, kompleksem budynków wielorodzinnych. Działamy także jako administrator kamienicy.

 

Administrowanie osiedlem domków Ursynów – skontaktuj się z nami!

Zarządca nieruchomości Ursynów

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest złożonym procesem, który wymaga przede wszystkim przygotowania planu działania oraz dużej dyspozycyjności. Nasz doświadczony zarządca nieruchomości na Ursynowie przejmuje od Klienta wszelkie kwestie związane z bieżącą obsługą mieszkańców oraz sprawami formalno-prawnymi. Dodatkowo administrowanie wspieramy obsługą księgową oraz techniczną. Administrowanie nieruchomości rozpoczynamy od jej inwentaryzacji, co pozwala nam ustalić dokładny zakres świadczonych usług oraz wspólnie z Klientem dobrać rozwiązania idealnie dopasowane do konkretnej sytuacji.

Administrowanie nieruchomościami Ursynów – co obejmuje nasza oferta?

Ofertę zarządzania nieruchomością dopasowujemy do indywidualnych potrzeb jej właściciela (osoby prywatnej, spółdzielni, wspólnoty, przedsiębiorcy czy spółki).

 

Administrowanie nieruchomościami na Ursynowie obejmuje m.in.:

  • dedykowanego administratora nieruchomości, z którym właściciele lokali lub najemcy mogą kontaktować się telefonicznie w dni robocze od 8:00 do 18:00 (w sprawach awaryjnych od 18:00 do 8:00, a w święta całodobowo),
  • prowadzenie e-kartoteki umożliwiającej właścicielom poszczególnych lokali bieżące sprawdzanie rozliczeń i stanu wpłat,
  • obsługę skrzynki e-mailowej do kontaktu z mieszkańcami,
  • sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej dla nieruchomości (w tym obsługa korespondencji i prowadzenie archiwum w wersji papierowej),
  • prowadzenie wykazu właścicieli lokali i najemców,
  • sporządzanie i wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń i poświadczeń dla właścicieli lokali,
  • obsługę umów o dostawy, prace i usługi firm zewnętrznych dla wspólnoty mieszkaniowej,
  • reprezentowanie wspólnoty wobec urzędów i innych osób trzecich,
  • monitoring stanu zadłużenia nieruchomości (w razie potrzeby działania windykacyjne na etapie przedsądowym).

Zarządzanie nieruchomościami Ursynów

Usługi administracyjne łączymy z obsługą księgową oraz techniczną nieruchomości. Zintegrowanie usług pozwala na sprawne zarządzanie nieruchomościami na Ursynowie. Nasz pracownik księgowości nalicza i rozlicza wszelkie zaliczki, reguluje podatki i opłaty publicznoprawne oraz prowadzi księgowość wspólnoty (zgodnie z obowiązującymi w Polce przepisami prawa). Dodatkowo sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz przygotowuje okresowe informacje o przychodach i kosztach wspólnoty mieszkaniowej.

 

Jako zarządca nieruchomości zapewniamy obsługę techniczną budynków. Jej celem jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym – zgodnym ze stanem zastanym oraz przepisami prawa budowlanego. Nasz pracownik prowadzi książkę obiektu budowlanego, zleca okresowe przeglądy nieruchomości, obejmuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i stanem części wspólnych budynku. Kontrolujemy także bieżące konserwacje, organizujemy drobne naprawy części wspólnych, remonty oraz inne inwestycje przeprowadzane w nieruchomości.