Wsparcie dla komercji

 

Reni Renata Chojnacka Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi stanowi wyzwanie, które warto powierzyć doświadczonym profesjonalistom takim jak NAI Estate Fellows. Korzyści jakie płyną ze współpracy z nami nie sprowadzają się jedynie do optymalizacji własnych kosztów osobowych poprzez oddanie nieruchomości w zarządzanie firmie zewnętrznej. Współpraca z nami to również pewność spełniania wszystkich przepisów prawa budowlanego nałożonych na Właścicieli nieruchomości, gwarancja kompletności i prawidłowego administrowania dokumentacją nieruchomości, a także optymalizacja kosztów jej funkcjonowania.

W ramach zarządzania nieruchomością oferujemy następujące usługi:

 •     Administrowanie oraz dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
 •     Archiwizacja dokumentacji papierowej i elektronicznej
 •     Przygotowanie i wdrażanie procedur budynkowych
 •     Przygotowanie deklaracji podatkowych i środowiskowych
 •     Obsługa formalności ubezpieczeniowych
 •     Prowadzenie KOB i bieżącej dokumentacji technicznej obiektów zgodnie
 •     z przepisami prawa
 •     Przygotowywanie planów remontów i propozycji nakładów inwestycyjnych
 •     Kontrola realizacji umów zapewniających dostawę mediów i innych usług związanych z technicznym funkcjonowaniem obiektów
 •     Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji obiektów
 •     Zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych
 •     Nadzór nad firmami serwisowymi w zakresie:

              - utrzymania sprawności wszystkich instalacji technicznych, powierzchni wspólnych oraz innych urządzeń.

              - utrzymania porządku i czystości wszystkich pomieszczeń, urządzeń, terenów zewnętrznych oraz konserwacja zieleni

              - ochrony nieruchomości

 •     Optymalizacja budżetów eksploatacyjnych nieruchomości
 •     Nadzór nad pracami realizowanymi w zakresie budżetów CAPEX